Feit of fictie?

Beelddenken, raar?... zweverig? Verre van, er is wetenschappelijk onderzoek dat de theorie over beelddenken ondersteunt.

In Nederland, maar ook in Amerika wordt veel onderzoek gedaan naar de werking van het menselijk geheugen. Jaap Murre, hoogleraar theoretische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en Duke University in Durham, Amerika onderzoek gedaan naar geheugencapaciteiten en geheugenfuncties. Dit onderzoek 'Rise and Decline of Verbal and Visiospatial Memory' is in 2001 afgerond en kwam met opvallende conclusies:

shutterstock 133894553

Mensen ontwikkelen vanaf het vierde jaar een voorkeur voor het verbale geheugen of het visueel-ruimtelijk geheugen.
Deze dominantie geldt voor het korte termijn geheugen en het lange termijn geheugen.
De dominantie is voor meer dan 40% erfelijk

 

Dat wetenschappelijk is aangetoond dat er verschillende manieren zijn waarop het geheugen werkt, wil niet zeggen dat beelddenken dus een stoornis is. Het is een andere manier van met informatie omgaan en verschillen tussen mensen zullen er altijd zijn. Het is de kunst om de manier van handelen en leren te vinden die het beste bij jou past.

Effectviteit van de de Beeld en Brein Leerstrategieën

Beeld en Brein werkt veel samen met Jaap Murre en de Universiteit van Amsterdam. De doelstelling is zoveel mogelijk evidence based te werken. Anneke Bezem van Beeld en Brein en Jaap Murre hebben onderzoek gedaan naar de het effect van het werken met de beeld en brein leerstrategieën.  Uit dit onderzoek kwam naar voren dat leerlingen betere cijfers halen wanneer zij gebruik maken van de technieken van Beeld en Brein. De resultaten lieten en verbetering zien van 47% zien, terwijl de controle groep die op hun eigen manier leerde een afname van 31% liet zien. Opvallende resultaten. De conclusie van het onderzoek luidde:

  • De Beeld en Brein leerstrategie laat een statistisch significante verbetering zien op het gebied van leren en begrijpend lezen, boven de reguliere begeleiding en dus ook boven de bestaande methodes op dit gebied die al op scholen aanwezig zijn.

De leerstrategieën van Beeld en Brein bestaan onder andere uit het gebruik maken van mindmaps en het gebruik maken van meerdere leeringangen (bewegen, voelen, kleuren etc) om lesstof beter te onthouden.